fbpx

Privacy verklaring

Privacybeleid De Groene Gans

1 januari 2021

Bedankt voor je bezoek aan de website van De Groene Gans. In deze privacy verklaring lees je hoe ik informatie verzamel, gebruik en verwerk als je gebruik maakt van de diensten. Ook de rechten die je hebt als het gaat om je persoonsgegevens lees je hier.

Privacybeleid

Ik verwerk alleen gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en ga daarbij zorgvuldig om met je gegevens. Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die De Groene Gans verwerkt voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Mirjam Ganzevles verzorgt onder de naam De Groene Gans een uitgeverij en andere uitingen van communicatie en vormgeving.

Het site-adres is: http://degroenegans.nl
info@degroenegans.nl
0575-795138
Galgengoorweg 4
7251JH Vorden

KvK 66664403
btw-identificatienummer NL001646756B93
Triodos NL28TRIO0788781030

Welke persoonsgegevens verwerkt De Groene Gans?

De Groene Gans kan gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

  • informatie die je aan mij of mijn partners geeft, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en betaalgegevens, en
  • informatie die ik verkrijg door je bezoek aan deze website.

Met welk doel gebruik ik je gegevens?

  • Bestelformulier

De bestelformulieren zijn gemaakt met software van Paytium. Persoonsgegevens die je voor bestellingen opgeeft, delen wij met deze partij. Paytium gebruikt jouw gegevens nooit voor een ander doel. Het privacybeleid van Paytium is te vinden op https://www.paytium.nl/zakelijk/privacy-policy/

  • Betalen

Voor het afhandelen van de betalingen maak ik gebruik van het platform van Mollie. Persoonsgegevens die je voor deze dienstverlening geeft, deel ik met deze partij. Mollie gebruikt jouw gegevens nooit voor een ander doel.Het privacybeleid van Mollie lees je hier: https://www.mollie.com/nl/privacy.

  • Verzending & logistiek

Als je een bestelling plaatst, is het mijn taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Daarvoor maak ik gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL gedeeld wordt. PostNL gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL onderaannemers inschakelt, geeft PostNL je gegevens ook aan deze partijen.

Verstrekking aan derden

De Groene Gans verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

  • Ik derden(onderaannemers) inschakel voor de dienstverlening
  • als ik mag aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:
  • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
  • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
  • De belangen, eigendommen of veiligheid van De Groene Gans, haar klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

De Groene Gans bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als je vindt dat ik onjuiste persoonsgegevens over je heb, kun je deze persoonsgegevens laten corrigeren. Je kunt ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen.

Je kunt je persoonsgegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen door een brief of e-mail te sturen. Zet in de brief of e-mail je naam, adres, telefoonnummer en verzoek. Je krijgt binnen 4 weken na je verzoek een schriftelijk antwoord.

Aan je verzoek zal voldaan worden, tenzij er een gerechtvaardigd belang is om de gegevens niet te verwijderen. Als de gegevens verwijderd zijn, kunnen om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van de servers en back-up systemen verwijderd worden. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins een onredelijke belasting voor De Groene Gans vormen.

De Groene Gans kan de wettelijk bepaalde maximale bijdrage als tegemoetkoming in de kosten bij je in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

Recht van verzet

Het is mogelijk om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens als het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of niet voldoet aan een wettelijke verplichting. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je persoonsgegevens.

Bezwaar maken doe je door een brief of e-mail te sturen. Zet in de brief of e-mail je naam, adres, telefoonnummer en vermeld duidelijk tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt. Je krijgt binnen 4 weken na je bezwaar een schriftelijk antwoord.

Als wij je persoonsgegevens niet meer mogen gebruiken, kan dit betekenen dat je niet meer volledig gebruik kunt maken van de dienstverlening van De Groene Gans.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om De avonturen van Piepmuis en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Hiervoor maken wij gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op pagina’s waar persoonsgegevens worden verwerkt (zoals tijdens het bestelproces en registratieformulieren). Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, informeren wij je zo snel mogelijk over het incident.

Wijzigingen in het privacybeleid

De Groene Gans heeft altijd het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop de al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt wordt, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.