fbpx

Humus voor de mensheid

voor en door Derk Klein Bramel

Derk Klein Bramel was de oprichter van een van de eerste zorgboerderijen in Nederland. Een biologisch-dynamische zorgboerderij die ook nog eens de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking combineert met een behandelingstraject voor mensen vanuit de psychiatrie.

Derk heeft een verbindende rol gehad op vele vlakken. Na zijn overlijden was het idee om een boek samen te stellen al snel geboren. Op de vraag aan de diverse auteurs of ze een bijdrage wilden leveren is enthousiast gereageerd zodat het een veelzijdige bloemlezing is geworden. In zijn rijke leven heeft Derk veel mensen geïnspireerd, en we hopen dat dit boek die rol kan voortzetten.

“Het boek is een zeer knap werkstuk mag ik wel zeggen, op een bijzondere en doorwrochte manier geconcipieerd en vormgegeven.” Luuk Humblet

“Dat je er al bladerend toe neigt om Derk als iemand uit je vriendenkring te beschouwen is uiteraard een gevolg van de inhoud, maar zeker ook van de opzet van het boek.” Sander Grootendorst

Een aantal pagina’s kun u bekijken om een indruk te krijgen:

inkijken

Elk proberen,

elk streven

om de bedoelingen

van de geest te verwezenlijken

levert

humus voor de mensheid.

afmetingen:   170 x 240

aantal pagina’s:    208

winkelprijs: € 29,50

ISBN tweede druk: 978-90-831337-2-0

De boekpresentatie heeft in 2021 plaatsgevonden.